Kinderopvang

Hygiëne speelt in de kinderopvang een zeer belangrijke rol. Tussen ziekte en hygiëne bestaat een verband, deze twee aspecten worden altijd samen gezien. In samenwerking met de kinderopvang zijn wij continu bezig om de hygiëne zoveel mogelijk op peil te houden.

Op basis van de Wet Kinderopvang is iedere kinderopvanginstantie verplicht een risico-inventarisatie gezondheid bij te houden. In het schrijven van het plan van aanpak willen wij graag ons steentje bijdragen. Hierin staat beschreven wat het plan is om bepaalde handelingen te voorkomen. Puntsgewijs wordt hier ingegaan op de kans dat een ziekte wordt overgedragen door bepaalde handelingen van medewerkers. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van een fopspeen door een ander kind, het werken met een vaatdoek of het meegebrachte speelgoed van thuis. De gevolgen die een besmetting met zich mee kan brengen zijn altijd vervelend en de maatregelen die genomen kunnen worden ter voorkoming van besmetting zijn daarom belangrijk.

Het onderhoud van kinderdagverblijven, bso’s en nso’s vergt daarom een andere wijze van schoonmaak.

Op basis van de  tot waarborging van de kwaliteit van Kinderopvang ( Wet Kinderopvang, en de daarbij behorende ri&e bladen gezondheids- en veiligheidsmanagement heeft SBLplus  een specifiek programma ontwikkeld voor de kinderopvang. Waarin zowel voor de kinderopvang als voor SBLplus het programma wordt opgesteld.

Tevens kan SBLplus voor u nog veel meer facilitaire diensten uit handen nemen.

Wilt u meer weten, neemt u dan via onze contactlink vrijblijvend contact met ons op.